Privacy & Cookie Policy

Deze privacy policy legt uit op welke manieren wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast bevat deze policy informatie over uw rechten en onze verplichtingen. De policy is onderverdeeld in de volgende secties:

 1. Wie zijn wij?
 2. Wiens persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?
  a. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?
  b. Met wie delen wij deze persoonsgegevens?
  c. Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?
 3. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Van tijd tot tijd kan deze privacy policy gewijzigd worden. De meest recente versie van deze privacy policy is beschikbaar op onze website.

1) Wie zijn wij?

Dit is de privacy policy van B&S HTG B.V., gevestigd te Delfzijl, Nederland. U kunt contact met ons opnemen via de telefoon (+31 (0) 596 – 635 100) of e-mail (info@bs-htg.com).

B&S HTG B.V. is een toonaangevende internationale distributeur (b2b) van Liquor en Health & Beauty. B&S HTG B.V. is een dochteronderneming van B&S International B.V., een internationaal opererende distributiepartner, gespecialiseerd in fast-moving consumer goods (FMCG) voor diverse nichemarkten. B&S International is een multinational, statutair gevestigd te Nederland.

In de uitoefening van onze activiteiten verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming – in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – kwalificeren B&S International B.V. en de desbetreffende entiteit met wie u in contact bent (hierna: wij, ons) als verwerkingsverantwoordelijke.

2) Wiens persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?

Wat voor u relevant is, hangt af van de relatie die u met ons heeft. Om deze reden is deze privacy policy geschreven op een gelaagde manier, zodat u alleen datgene kunt lezen wat voor u relevant is.

 • Indien u een zakelijke relatie bent, verwijzen wij u naar sectie 2.1 van deze privacy policy.
 • Indien u een online bestelling heeft geplaatst, verwijzen wij u naar sectie 2.2 van deze privacy policy.
 • Indien u een product heeft gekocht in een van onze winkels, verwijzen wij u naar sectie 2.3 van deze privacy policy.
 • Indien u bij ons wilt solliciteren of bij ons heeft gesolliciteerd, verwijzen wij u naar sectie 2.4 van deze privacy policy.
 • Indien u een van onze evenementen bezoekt, verwijzen wij u naar sectie 2.5 van deze privacy policy.
 • Indien u een van onze locaties bezoekt, verwijzen wij u naar sectie 2.6 van deze privacy policy.
 • Indien u onze website bezoekt, verwijzen wij u naar sectie 2.7 van deze privacy policy.
 • Indien u ons mailt of anderszins contacteert, verwijzen wij u naar sectie 2.8 van deze privacy policy.

2.1) U bent een zakelijke relatie

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Afhankelijk van uw relatie met ons, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen informatie over u verzamelen:

 • rechtstreeks van u;
 • uit andere bronnen (zoals de Kamer van Koophandel, KvK).

In het kader van het starten van een zakelijke relatie, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

1.
Persoonsgegevens: Initialen, voor- en achternaam, handtekening, locatie, telefoonnummer (zakelijk), emailadres (zakelijk), fax nummer (zakelijk), betalingsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens over de rechtsgeldig vertegenwoordiger, gegevens over de Ultimate Beneficial Owner, ID gegevens, functie, uittreksels van registers (openbaar of niet), BTW registratie.
Doeleinden: Om u te kunnen registreren en te kunnen identificeren, overeenkomsten met u te kunnen sluiten, contact met u op te nemen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

2.
Persoonsgegevens:
Uittreksels van registers (openbaar of niet), gegevens over de rechtsgeldig vertegenwoordiger.
Doeleinden: Om na te gaan of u bevoegd bent om onze klant te vertegenwoordigen.

Wij hebben meerdere grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons rust en/of de verwerking is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang.

In het kader van het sluiten van een overeenkomst, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

3.
Persoonsgegevens: Initialen, voor- en achternaam, handtekening, locatie, telefoonnummer (zakelijk), emailadres (zakelijk), fax nummer (zakelijk), betalingsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens over de rechtsgeldig vertegenwoordiger, functie, uittreksels van registers (openbaar of niet), bestelinformatie.
Doeleinden: Om een overeenkomst op te stellen en af te sluiten, u onze facturen toe te sturen, contact met u op te nemen, onze diensten aan u te verlenen, voor het beheer van de verschuldigde rekeningen, eventuele klachten en geschillen te behandelen, voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten bewaren wanneer er wettelijke (fiscale) verplichtingen gelden in het land waar u een product koopt. Wij kunnen uw gegevens ook bewaren wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten, pakketbezorgers en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

2.2) U heeft een online bestelling geplaatst

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Wanneer u een online bestelling plaatst, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks bij u.

Wanneer u een online bestelling plaatst, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

1.
Persoonsgegevens:
Initialen, voor- en achternaam, handtekening, telefoonnummer (privé en/of zakelijk), emailadres (privé en/of zakelijk), fax nummer (privé en/of zakelijk).
Doeleinden: Om een account aan te maken, u te laten inloggen, de online bestelling te kunnen plaatsen, contact met u op te nemen, onze diensten aan u te verlenen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

2.
Persoonsgegevens:
Betalingsgegevens, bestelinformatie.
Doeleinden: Om de online bestelling te kunnen plaatsen, onze diensten aan u te verlenen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Indien u een bestelling laat bezorgen, verwerken wij mogelijk ook de volgende persoonsgegevens:

3.
Persoonsgegevens:
Initialen, voor- en achternaam, adres (privé en/of zakelijk), telefoonnummer (privé en/of zakelijk), emailadres (privé en/of zakelijk).
Doeleinden: Om de bestelling correct te adresseren, contact met u op te nemen, onze diensten aan u te verlenen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Indien u een product retourneert of een terugbetaling aanvraagt, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

4.
Persoonsgegevens:
Initialen, voor- en achternaam, adres (privé en/of zakelijk), telefoonnummer (privé en/of zakelijk), emailadres (privé en/of zakelijk), betalingsgegevens, bestelinformatie.
Doeleinden: Om de bestelling correct te adresseren, contact met u op te nemen, onze diensten aan u te verlenen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten bewaren wanneer er wettelijke (fiscale) verplichtingen gelden in het land waar u een product koopt. Wij kunnen uw gegevens ook bewaren wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten, pakketbezorgers en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende

technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

2.3) U heeft een product gekocht in een van onze winkels

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Wanneer u een product koopt in een van onze winkels, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. Wij verzamelen deze persoonsgegevens rechtstreeks bij u.

Wanneer u een product koopt, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

1.
Persoonsgegevens:
Betalingsgegevens, handtekening.
Doeleinden: Om onze diensten aan u te verlenen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Indien u een product retourneert of een reparatie aanvraagt, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

2.
Persoonsgegevens:
Initialen, voor- en achternaam, adres (privé en/of zakelijk), telefoonnummer (privé en/of zakelijk), emailadres (privé en/of zakelijk), betalingsgegevens, bestelinformatie, handtekening.
Doeleinden: Om contact met u op te nemen, onze diensten aan u te verlenen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten bewaren wanneer er wettelijke (fiscale) verplichtingen gelden in het land waar u een product koopt. Wij kunnen uw gegevens ook bewaren wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

 Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten, pakketbezorgers en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende

technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

2.4) U wilt bij ons solliciteren of heeft bij ons gesolliciteerd

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Afhankelijk van uw relatie met ons, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen informatie over u verzamelen:

 • rechtstreeks van u;
 • via derden (zoals uitzendbureaus);
 • uit andere bronnen (zoals LinkedIn).

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

1.
Persoonsgegevens:
Initialen, voor- en achternaam, geboortedatum, emailadres, (mobiele) telefoonnummer, adres.
Doeleinden: Om u te identificeren en correct te adresseren, contact met u op te nemen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om te voldoen aan de afspraken die we hebben met uitzendbureaus.

2.
Persoonsgegevens: Curriculum Vitae en motivatiebrief (waar onder andere het volgende in kan staan: onderwijs, competenties, beroepservaring, talen en andere gegeven welke nodig zijn om uw geschiktheid te bepalen), screeningresultaten, voorkeurslocatie.
Doeleinden: Om te bepalen of je geschikt bent voor de functie waarvoor je solliciteerde, te bepalen of je voldoet aan alle relevante eisen, eventuele klachten en geschillen te behandelen en om te voldoen aan de afspraken die we hebben met uitzendbureaus.

3.
Persoonsgegevens:
Foto.
Doeleinden: Om u te kunnen identificeren.

Wij verwerken deze gegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten bewaren wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Wanneer u bij ons voor een baan heeft gesolliciteerd en u aangenomen bent, dan bewaren wij uw persoonsgegevens in uw personeelsdossier tot zeven jaar nadat u uit dienst bent gegaan. Wanneer u niet wordt aangenomen, dan worden uw persoonsgegevens tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u heeft aangegeven dat deze gegevens voor een langere periode bewaard mogen worden. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar.

2.5) U bezoekt een van onze evenementen

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Afhankelijk van hoe u zich registreert voor een evenement, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij verzamelen deze persoonsgegevens rechtstreeks bij u.

Wanneer u een evenement bezoekt, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

1.
Persoonsgegevens:
Initialen, voor- en achternaam, adres, emailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum.
Doeleinden: Om u te identificeren en correct te adresseren en contact met u op te nemen.

2.
Persoonsgegevens:
Curriculum Vitae.
Doeleinden: Om te bepalen of je geschikt bent voor een functie, te bepalen of je voldoet aan relevante eisen.

3.
Persoonsgegevens:
Foto.
Doeleinden: Om u te kunnen identificeren.

4.
Persoonsgegevens:
Betalingsgegevens.
Doeleinden: Om betaling mogelijk te maken (waar van toepassing).

5.
Persoonsgegevens:
Foto- en videobeelden van het evenement.
Doeleinden: Om het evenement te kunnen promoten.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming of omdat de verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang om de administratie van het evenement bij te houden.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

 c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

2.6) U bezoekt een van onze locaties

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

 Wanneer u een van onze locaties bezoekt, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. Wij kunnen informatie over u verzamelen:

 • rechtstreeks van u;
 • via derden (zoals beveiligingsdiensten).

Als u een van onze locaties bezoekt (bijvoorbeeld een kantoor, winkel of magazijn), let er dan op dat wij gebruik maken van CCTV. Dit betekent dat wanneer u ons bezoekt, u op onze camerabeelden kan verschijnen. Wanneer er een reden is om aan te nemen dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, hebben wij de mogelijkheid om deze beelden te bekijken.

Wanneer u een van onze locaties bezoekt, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

1.
Persoonsgegevens:
Camerabeelden.
Doeleinden: Om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen onze locaties binnenkomen, om onze zakelijke (belangen), eigendommen en medewerkers te beschermen, om onregelmatigheden te kunnen onderzoeken en afhandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

2.
Persoonsgegevens: Initialen, voor- en achternaam, functie, emailadres, telefoonnummer, handtekening.
Doeleinden: Om u te identificeren en te registreren, ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen onze locaties binnenkomen, om onze zakelijke (belangen), eigendommen en medewerkers te beschermen, om onregelmatigheden te kunnen onderzoeken en afhandelen en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

 Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen. De camerabeelden worden na dertig dagen automatisch overschreven.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

2.7) U bezoekt onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes welke in uw browser worden geplaatst wanneer een website wordt bezocht. Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. In beginsel plaatsen wij alleen technische/functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies op onze website.

Technische/functionele cookies

Technische/functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed werkt. Deze cookies zorgen voor de basisfuncties van de website. Zonder deze cookies werkt de website niet goed.

Onze website plaatst de volgende technische/functionele cookies:

1.
Naam: cookie_consen
Provider: HTG
Doeleinde: Checks if user accepted cookies
Duur: 1 year
Type: Functional

Analytische cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers van een website, bijvoorbeeld om bezoekersstatistieken bij te houden. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is geanonimiseerd, tenzij anderszins toestemming heeft gegeven.Analytische cookies

Onze website plaatst de volgende analytische cookies:

1.
Naam: _ga
Provider: Google Analytics
Doeleinde: Used to distinguish users.
Duur: 2 years
Type: Analytical

2.
Naam: _ga
Provider: Google Analytics
Doeleinde: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.
Duur: 1 minute
Type: Analytical

3.
Naam: _gid
Provider: Google Analytics
Doeleinde: Used to distinguish users.
Duur: 24 hours
Type: Analytical

2.8) U mailt ons of neemt anderszins contact op

a) Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Afhankelijk van de manier waarop u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Het kan hierbij onder andere gaan om uw voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en/of de inhoud van uw email.

Wij gebruiken deze gegevens om u te beantwoorden of u van informatie te voorzien. Waar relevant, gebruiken wij deze correspondentie in juridische geschillen.

b) Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

 Waar dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de doeleinden zoals hiervoor beschreven, delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met de aan ons gelieerde entiteiten, incassobureaus, advocaten- en notariskantoren, relevante (belasting) autoriteiten en andere derde partijen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en bieden passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

c) Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang zij nodig zijn om de doeleinden onder sectie a) te vervullen.

Het is mogelijk dat, onder bepaalde omstandigheden, wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer er sprake is van een juridisch geschil.

3) Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten onder andere het gebruik van firewalls, authenticatie wachtwoorden en beperkte toegang. Daarnaast is er een security beleid geïmplementeerd: de B&S ICT Security Policy.

4) Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u als betrokkene bepaalde rechten. U heeft:

 • het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen;
 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op vergetelheid;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • het recht om uw toestemming in te trekken, wanneer wij verwerken op basis van uw toestemming;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u bij ons een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, dan kan dit betekenen dat wij onze diensten niet meer kunnen aanbieden. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd om een dergelijk verzoek te weigeren. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het noodzakelijk is de gegevens te bewaren voor een juridisch geschil.

Indien u vragen heeft over uw rechten, deze privacy policy of de verwerkingen van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via:

Legal Department

privacy@bs-international.nl

De Nederlandse toezichthoudende autoriteit is te vinden via:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl